Afrikaanse kunst


 

 

 Ook kunt u bij ons terecht voor workshops beeldhouwen in steen
Ook eens proberen wat u uit een ruw stuk steen kunt halen dan is dit uw kans!Volgens de wikipedia staat het woord kunst voor :

 

“Kunst is in essentie een toepassing van menselijke creativiteit. Kunst staat voor een scheppende activiteit, die vaak, maar niet noodzakelijkerwijs, appelleert aan het menselijk gevoel voor esthetiek. Kunst kan een aspect uitdrukken van het wereldbeeld, godsbeeld, mensbeeld en/of zelfbeeld van de kunstenaar, van zijn/haar gevoelens omtrent menselijke en/of sociale verhoudingen. Ook kan het dienen om de toeschouwer of toehoorder mee te nemen uit de dagelijkse realiteit, naar een door de kunstenaar gecreëerde wereld. Zo horen ook musiceren, acteren, filmen, (stripboeken) tekenen, weven, borduren en componeren (om slechts een paar voorbeelden te noemen) onder bepaalde voorwaarden tot de kunsten. Er is geen duidelijke scheidingslijn tussen kunst en sommige andere menselijke bezigheden.”

Veel artikelen die hier worden getoond zijn voor de Afrikaan slechts een gebruiksartikel. Als gebruiksvoorwerp om het eten te bereiden, als muziekinstrument, tijdens ceremonies enzovoorts. Men spreekt ook wel van “tribal art”. Daarmee doe je echter bijvoorbeeld de beeldende kunst uit Zimbabwe tekort om maar niet te spreken van de TingaTinga schilderijen. Naar onze mening is dit wel degelijk kunst met een grote K en wij staan hierin niet alleen. De beeldhouwwerken worden regelmatig op exposities getoond en zijn te zien in vele musea. Ook als tuinbeelden zijn ze steeds meer te zien en komen ze zeer goed tot hun recht.

Afijn, kunst of geen kunst, wij vinden het in ieder geval prachtig en u hopelijk ook. 

Daarnaast verkopen wij steeds meer allerlei kleine artikelen van diverse werkplaatsen in Afrika, vooral Zimbabwe en Tanzania, die zeer mooi als tuindecoratie gebruikt kunnen worden of een mooi plekje "op de vensterbank" verdienen! 

Indien mogelijk proberen wij bij artikelen een uitleg / verklaring van het product te geven. Aangezien deze site nog in opbouw is hopen wij dat, indien er nu over de betreffende kunstenaar of een voorwerp niets staat vermeld, u ons in de nabije toekomst nogmaals wilt bezoeken. Wij houden ons tevens aanbevolen voor suggesties en/of aanvulling van uw kant.

Ga direct naar de pagina van de tuinbeelden / stenen beelden 

voor de ijzeren vogels en vlinders kunt u deze link gebruiken

of naar informatie over de workshop beeldhouwen in steen