Tuinbeelden van Steen, algemeen

Op deze pagina geven wij u een stukje geschiedenis en algemene informatie over de tuinbeelden die wij in Zimbabwe kopen.

U kunt ook direct naar de collectie afrikaanse beelden onder stenen beelden / tuinbeelden .
Or visit our page with special First generation collector sculptures

Al deze afrikaanse stenen beelden, en vele andere tuinobjecten, zijn te zien en te koop in de Beeldentuin B&N te Loenen bij Apeldoorn -  Gelderland.

Wilt u zien wat wij wekelijks nieuw in de beeldentuin plaatsen aan nieuwe tuinbeelden van steen?

Nieuwe tuinbeelden worden hier getoond dus u krijgt automatisch een melding als u ons liked

Laatst bijgewerkt 19 maart 2021

Tuinbeelden Shona zimbabwe witte opaal white opal tuinbeelden shona zimbabwe springsteen

De tuinbeelden

BANY International koopt zijn afrikaanse tuinbeelden in Zimbabwe van zowel gevestigde als nieuwe kunstenaars. Het is geen typisch Afrikaanse kunst zoals wij die normaal gesproken zien. Sommige  stenen afrikaanse beelden zijn weliswaar primitief, zeker de "eerste" generatie, maar hebben, vaak, een symbolische waarde. Zeer Afrikaans is het vitalisme en de vertekening van ledematen. Derde generatie kunstenaars maken ook meer abstracten en moderne kunst. Echter één ding is uiteraard wel Afrikaans: het gebruik van natuurlijke materialen en mankracht. Zeker buiten de hoofdstad Harare is er ook geen andere optie, er is gewoon meestal geen stroom.
De kunstenaars laten zich in eerste instantie leiden door de “verschijning” van de ruwe steen. Men maakt zeker geen gebruik van een schets of ander voorbeeld. Sommige kunstenaars “praten” constant met de steen en halen hieruit hun inspiratie om tot de uiteindelijke vorm van het tuinbeeld te komen. Ze geloven stellig dat het uiteindelijke tuinbeeld al in de steen opgesloten zit, door met de geest van de steen te praten “haalt” men het beeld uit de steen. Al hakkend en kloppend met hamer en beitel ontstaat er eerst een vrij ruwe vorm die later met vijlen en schuren wordt bijgewerkt. Uiteindelijk wordt het tuinbeeld gepolijst met zeer fijn schuurpapier. Als het tuinbeeld klaar is wordt het verwarmd (op/bij een vuurtje) waarna het wordt ingesmeerd met diverse waslagen. Door deze waslaag komt de oorspronkelijke kleurschakering van het steen naar boven en worden de  tuinbeelden – gedeeltelijk – tegen weersinvloeden beschermt.

Over de soort stenen van de tuinbeelden, het onderhoud e.d. van de stenen beelden vindt u elders op deze site meer informatie.
Jose. De meeste beelden kopen wij in het kunstenaarsdorp Tengenenge in Zimbabwe van o.a. het Shona volk.

Een video opname van het kunstenaars dorp Tengenenge gemaakt door Tsveru - bedenkt u dat dit de eerste keer was dat hij een camera in zijn handen had.

Zimbabwe

Hier vertellen wij u iets over het land

- Algemeen
- Geschiedenis
- Geologie

De vlag van Zimbabwe

Het wapen

Algemeen
Zimbabwe is volledig door land omgeven en is gelegen tussen de rivieren Zambezi en Limpopo in zuidelijk Afrika. De buurlanden zijn: Botswana, Zambia, Mozambique en Zuid Afrika. Het grondgebied van Zimbabwe is ongeveer 390,000 km2, ongeveer 9,5 x de oppervlakte van Nederland. Het bevolkingsaantal wordt geschat op ongeveer 13 miljoen mensen.  Ondanks het feit dat Zimbabwe in de tropen ligt heeft het een opmerkelijk gematigd klimaat.
Door zijn hoogte en doordat het niet aan zee is gelegen is het klimaat droger
en koeler dan men in de tropen verwacht. Zimbabwe kent 4 seizoenen.
De winter duurt van mei tot augustus. De temperaturen kunnen ‘s nachts dalen tot
onder het vriespunt en er valt geen regen van betekenis. De lente van augustus tot november is warm en meestal droog. De hete zomer van november tot april is ook het regenseizoen. Meestal zijn de buien kort en vallen in de namiddag. De temperaturen liggen rond de 25°. De herfst zorgt voor een geleidelijke overgang van zomer naar winter.

Geschiedenis
In de eerste helft van de 19de eeuw werd het gebied bewoond door de Matabele (ook wel Ndebele) genoemd. Zij waren hoofdzakelijk veeboeren en hun leider was de koning Mzikilazi.

Omstreeks 1888 startte de British South Africa Company onder leiding van Cecil Rhodes met de ontginning van ertsen. Het gebied waar hij werkzaam was noemde hij naar zichzelf “Rhodesië”. Ondanks dat de Ndebele- en later ook de Shona- stam in opstand kwamen werd begonnen met kolonisatie van het gebied. De lokale bevolking werd verdreven naar reservaten en de blanken bezetten de goede landbouwgronden.

In 1923 werd het een Britse kolonie en kreeg het zelfbestuur, als naam werd gekozen Zuid-Rhodesië. In 1953 trad men toe tot de “Federatie van Rhodesie en Nyassaland”.
De federatie bestaande uit Zuid-Rhodesië (later Rhodesië en tegenwoordig Zimbabwe)
Noord- Rhodesië(nu Zambia) Nyassaland (nu Malawi) viel in 1963 uiteen – Zambia en Malawi werden zelfstandig.

Ian Smith – de leider van het blanke Rhodesian Front - riep in 1965 eenzijdig de “onafhankelijkheid” uit van Rhodesië. Gewapend verzet van de lokale bevolking via de Zimbabwe African People’s Union (ZAPU) en Zimbabwe African National Union (ZANU) mocht niet baten.

Groot-Brittannië reageerde op deze daad met economische sancties.
De Verenigde Naties (VN) veroordeelden de 0nafhankelijkheidsverklaring en bevalen eveneens sancties aan. Dit is het begin van Tengenenge, het bekende kunstenaarsdorp, geweest. Tengenenge betekent in het Malawi “Het begin van het begin”. Tom Blomefield, een tabaksboer, werd door de sancties getroffen en zocht een alternatief bestaan voor zichzelf en zijn arbeiders. De aanwezigheid van serpentijnsteen, en geïnspireerd door familieleden, heeft er toe geleid dat er met beeldhouwen is begonnen. Tom leerde het werken met steen van beeldhouwer Cripen Chakanyaka die het weer geleerd had van Joram Mariga.

Na een lange, bloedige strijd is Zimbabwe op 18 april 1980 onafhankelijk geworden. Robert Mugabe (1923), de huidige president, is de eerste premier van Zimbabwe. De in 2003 overleden Canaan Sodindo Banana (1936-2003) was de eerste president van Zimbabwe van 1980 –1987. De laatste jaren is het politiek erg onrustig in Zimbabwe. Het merendeel van de blanke boeren is van zijn boerderijen verjaagd en hun plaats is ingenomen door “new settlers”. Deze vaak kleine boeren hebben veel moeite om het hoofd boven water te houden omdat het hen dikwijls ontbreekt aan machines, irrigatie en (kunst)mest. Dit, in combinatie met droogte, heeft er toe geleid dat de voedselvoorziening in de regio ernstig is verslechterd. Economisch gezien verkeert het land in een diep dal en is de inflatie niet meer bij te houden. Men schat de inflatie op dit moment, September 2007, op    9.000 %. Het IMF verwacht dat eind 2007 de inflatie 100.000 % zal zijn. Een brood, vandaag gekocht, is dus morgen vele malen duuurder!!!! Eind Juli heeft de overheid een nieuw bankbiljet van Zimbabwaanse dollar 200 duizend in omloop gebracht. De wisselkoers bij een bank is US$ 800 - op de zwarte markt is het biljet US$ 1,40 waard!

Geologie
Grote delen van Zimbabwe, voornamelijk het Hoogveld en het Middelveld, behoren tot een oud kraton (star continentaal blok), het metamorfe Basement Complex. Dit is hoofdzakelijk opgebouwd uit gneis ( is een middel- tot hooggradig metamorf gesteente met een bepaalde textuur, dat ontstaat als het moedergesteente <zandsteen of graniet> onder hoge druk {>1GPa} en temperatuur {>600 graden Celsius} omgezet wordt)waarin talrijke jongere granietintrusies voorkomen. In het Basement Complex komen onregelmatige lichamen van metamorf omgezette sedimenten en vulkanische gesteenten voor, evenals talrijke doloriet dykes van verschillende ouderdom. Het Basement Complex ontstond tussen 3.500 en 2.600 miljoen jaar geleden.

Als men een satellietfoto van Zimbabwe bekijkt, is het meest in het oog springend verschijnsel zonder twijfel de Great Dyke, die als een 4 tot 12 kilometer brede ruggengraat over een afstand van 550 kilometer in een noord-noordoostelijke richting het Hoogveld in tweeën deelt van de vallei van de Zambezi tot het Laagveld. Op het terrein is hij te volgen als een snoer van heuvels. Deze Dyke is geen echte dyke in de geologische betekenis, maar een trechter dyke (funnel dyke), een opeenvolging van langgerekte bootvormige gelaagde intrusies met onderaan ultramafische (donkere) gesteenten met daarboven gabbroide gesteenten. De ouderdom van de Great Dyke wordt op ongeveer 2.640 miljoen jaar geschat. Voor de hedendaagse beeldhouwkunst is de Great Dyke van het grootste belang. Het is de leverancier van de grondstof voor de hedendaagse beeldhouwers. De meeste Zimbabwaanse steengroeven zijn slechts kleine, ondiepe dagmijnen, dikwijls verscholen tussen bomen en struiken. In vele gevallen kunnen de stenen met zware stangen losgewrikt worden, zonder speciale technologie, langs natuurlijke spleten en breuken ontstaan tijdens de vorming (afkoeling) van het gesteente of tijdens latere tektonische bewegingen. Langs deze spleten dringt het zuurstofrijke neerslagwater in het gesteente. Dit verklaart waarom zoveel serpentijnblokken een grillig bruinrode geoxideerde buitenrand hebben.

Ga direct naar de afbeeldingen van de tuinbeelden / stenen beelden.

Al deze beelden en nog vele anderen zijn te zien op onze verkooppunten 
Ook eens proberen of u zoiets moois kunt halen uit een ruw stuk steen. Bezoek onze workshop beeldhouwen in steen

Call to action

Contact

Al de tuinbeelden, sokkels en zuilen, beeldhouwsteen en beeldhouwgereedschap vindt u in onze
Beeldentuin B&N,
Beekbergerweg 21,
7371EV Loenen op de Veluwe

Voor de openingstijden zie Verkooppunten

Neem contact op